PRP MORS Sp. J.

O nas

Nasze doświadczenie w produkcji rybnej sięga ponad 50 lat i jako firma rodzinna realizujemy się z pasją  już w trzecim pokoleniu. Wiodąca ryba to śledź, w którego obróbce się specjalizujemy. Główne nurty w naszej produkcji to ryby marynowane, solone oraz  opiekane. Nasze receptury  na zalewy octowe i olejowe nadające niepowtarzalny smak rybie — doceniane są nie tylko w Polsce, ale także za granicą, w krajach Unii Europejskiej i poza nią.

Pochodzenie naszych surowców

Każdy nasz produkt przechodzi kontrolę bezpieczeństwa

Stosujemy najwyższe normy dotyczące kontroli jakości oraz procedury pozwalające zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich naszych produktów.

Historia

Rok 1990 - początki działalności firmy MORS.

Lata 2003 - 2005 - rozbudowa i modernizacja hal produkcyjnych w ramach programu SAPARD, wdrożenie systemu HACCP oraz uzyskanie certyfikatu IFS.

Rok 2005 - przekształcenie działalności Państwa Wandy i Bolesława Michalaków w Spółkę Jawną.

Lata 2010 - 2012 - modernizacja i rozbudowa hal w ramach projektu PO RYBY 2,5 wybudowanie i wyposażenie budynku produkcyjno-socjalno-magazynowego o pow. 3500 m2 wraz z podczyszczalnią co pozwoliło na automatyzację procesów i wzrost skali produkcji.

Rok 2013 - kolejny projekt i uruchomienie produkcji wyrobów wędzonych (wędzony łosoś i śledź), a także dział obróbki wstępnej surowca rybnego, co pozwoliło na rezygnację z zakupu półproduktów na rzecz zakupu ryby świeżej lub mrożonej, z których samodzielnie wytwarzamy półprodukty do marynat smażenia i wędzenia.

Rok 2014 - realizacja projektu uruchomienia linii do krajanek śledziowych, doposażenia działów obróbki wstępnej, wędzenia i marynowania ryb.

Lata 2015 - 2019 - modernizacja parku maszynowego oraz zakupy inwestycyjne do poprawy efektywności procesu technologicznego w zakresie obróbki wstępnej surowca rybnego i półproduktu marynowanego.

Lata 2021 - 2022 - inwestujemy w prozdrowotne technologie, w nowoczesne AUTOKLAWY wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, co umożliwia nam pasteryzację produktów, a tym samym rezygnację z konserwantów.

Jakość i świeżość

Znamy się na rybach oraz technologii, co gwarantuje najwyższą jakość w starannie selekcjonowanych produktach dla naszych Klientów. Śledzie wybierane do naszej produkcji poławiane są w Cieśninach Duńskich na Bałtyku, w Morzu Północnym, w Morzu Norweskim oraz w Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Islandii.

Filozofia i cele

Doświadczenie nauczyło nas słuchać i odpowiadać na potrzeby naszych Klientów. Tradycja musi iść w parze z nowoczesnością i duchem postępu. W odpowiedzi na rosnącą świadomość Konsumentów, a tym samym ich wymagania – inwestujemy w najwyższej jakości sprzęt i park maszynowy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy rozszerzyć nasze możliwości produkcyjne o pasteryzację, a tym samym zagwarantować zdrowy i najwyższej jakości smak.

Certyfikaty

Najwyższą jakość naszych produktów potwierdza zdobyty Certyfikat:  International Featured Standards: IFS FOOD version 7

Certyfikat IFS Food Certificate

Programy UE

Logo Rybactwo i Morze Logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Logo Unia Europejska

Inwestor: Przetwórstwo Ryb Produkcyjne „MORS” Wanda Michalak, Bolesław Michalak Spółka Jawna

Tytuł operacji: Poprawa efektywności procesu technologicznego obróbki wstępnej ryb, przemrażania półproduktu marynowanego i automatyzacja procesu zadawania sosów poprzez zakup maszyn i urządzeń, poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków pracy poprzez zakup wózków widłowych oraz redukcja negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko poprzez zmianę systemu zasilania urządzeń z oleju opałowego na gaz ziemny

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Logo Rybactwo i Morze Logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Logo Unia Europejska

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Inwestor: Przetwórstwo Ryb Produkcyjne „MORS” Wanda Michalak, Bolesław Michalak Spółka Jawna

Tytuł operacji: Rozwój nowych procesów technologiczno – produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów w zakresie pasteryzowanych i sterylizowanych dań gotowych, pasztetów, past rybnych, sałatek i past kanapkowych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i warunków pracy pracowników  poprzez zakup maszyn i urządzeń nowej linii technologicznej, oraz redukcja negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Cel operacji:           Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Beneficjent:            PRP "MORS" W.B. MICHALAK SPÓŁKA JAWNA
 

Przewidywane wyniki operacji:

 • Opracowanie i wdrożenie nowych i udoskonalonych procesów technologiczno – produkcyjnych oraz nowych produktów w zakresie pasteryzowanych i sterylizowanych dań gotowych oraz pasztetów i past rybnych, a także w zakresie sałatek i past kanapkowych,
 • Dla nowych i obecnych procesów technologicznych poprawa lub zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i warunków pracy pracowników poprzez likwidację lub brak utworzenia nieergonomicznego stanowiska pracy, w którym pracownik narażony jest na długotrwałe obciążenie fizyczne, przyjmowanie wymuszonej postawy ciała oraz narażony jest na monotonne wykonywanie tych samych zadań, co należy do  czynników psychofizycznych uciążliwych, mogących stać się szkodliwymi i wywoływać negatywne skutki dla układu mięśniowo – szkieletowego. Cel polegający na wyeliminowaniu lub uniknięciu utworzenia nieergonomicznych stanowisk pracy zostanie zrealizowany poprzez zakup urządzeń:
  • mieszałki na cymbry umożliwiająca obrót wokół jednej osi
  • urządzenia do dozowania mas płynnych, gęstych urządzenia do dozowania pojedynczych ugotowanych cząstek stałych typu ugotowana kasza, ugotowany ryż, ugotowane / smażone ziemniaki
  • pompy transferowej umożliwiającej przetransportowanie mas płynnych, gęstych z cymbra do leja urządzenia dozującego
  • owijarki do palet z głowicą „prestretch”
  • urządzenia wysokociśnieniowego, gorącowodnego do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń
 • Oszczędzanie energii oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW.

 

Wartość operacji

3 139 741,12 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich

949 106,78 złotych

Przejdź do góry strony